Get Adobe Flash player

 

-kosmētikas līdzekļu ražotāju, importētāju un izplatītāju konsultēšana produkcijas marķēšanā atbilstīgi Latvijas likumdošanai;

-dokumentu sagatavošana kosmētikas līdzekļu iekļaušanai Latvijas Veselības inspekcijas datu bāzē;

- dokumentu (drošības lapas, testēšanas pārskati, sertifikāti u.c.) ekspertīze (atbilstības novērtēšana) atbilstībai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 354 , Eiropas direktīvai Nr. 76/768/EEC kosmētikas jomā un Regulai (EK) Nr. 1223/2009;

- kosmētikas līdzekļu receptūru ekspertīze atbilstībai Latvijas un Eiropas likumdošanas aktu prasībām;

- kosmētikas līdzekļu drošuma novērtēšana;

- kosmētikas līdzekļu neatkarīgas toksikoloģiskas, dermatoloģiskas, ķīmiskas un mikrobioloģiskas ekspertīzes organizēšana laboratorijās, tai skaitā izmantojot alternatīvas metodes dzīvu šūnu līnijās (not animal test) ;

- par kosmētikas līdzekļu importu atbildīgas Personas funkciju nodrošināšana;

- kosmētikas līdzekļu ražotāju konsultēšana un sagatavošana sertifikācijai par Labu Ražošanas Praksi – GMP (Good Manufacture Practice) atbilstīgi standartam EN ISO 22716:2007

 

 
Valoda
  • Latvian
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs